Rehabilitacja Domowa

REHABILITACJA DOMOWA

Świadczenia w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom, którzy nie mogą dotrzeć do placówki medycznej ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się, a wymagają rehabilitacji lub fizjoterapii. Świadczenia domowe mogą być udzielane w miejscu zamieszkania lub przebywania świadczeniobiorcy, a nie tylko w miejscu jego zameldowania.

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych mogą być realizowane u pacjentów z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu,
  • ciężkimi uszkodzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (skala Rankina); warunek ten nie dotyczy dzieci do ukończenia 18. roku życia,
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego,
  • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów,
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji,
  • urazami kończyn dolnych – przez okres do 6 miesięcy od dnia powstania urazu,
  • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz 5 zabiegów dziennie. Istnieje możliwość przedłużenia czasu trwania rehabilitacji w przypadkach uzasadnionych względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego.

 

Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

  1. a) specjalistę w dziedzinie:

- rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej,

- medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej,

- reumatologii,

- neurologii,

- neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii,

- chirurgii lub chirurgii ogólnej,

- chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii,   lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub

  1. b) lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie:

- rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej,

- medycyny fizykalnej i balneoklimatologii,

- neurologii,

- neurochirurgii,

- chirurgii ogólnej,

- ortopedii i traumatologii, lub

  1. c) lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie:

- rehabilitacji medycznej,

- balneologii i medycyny fizykalnej,

- reumatologii,

- neurologii,

- neurochirurgii,

- chirurgii ogólnej,

- ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Podstawa prawna Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 listopada 2016 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej Dz. U. 2013. 1522.

Wzór skierowania TUTAJ kliknij

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem