O Projekcie

Projekt pn.: „Centrum Rehabilitacji, tj. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na poradnię rehabilitacyjną z salą dydaktyczno-gimnastyczną” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, działanie: Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych. Projekt korzysta z dofinansowania w wysokości 2.923.575,00 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2009-2014.

 

Tytuł projektu:

„Centrum Rehabilitacji tj. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na poradnię rehabilitacyjną z salą dydaktyczno-gimnastyczną”.

 

Cel projektu:

Celem ogólnym Projektu jest „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”, co jest głównym celem Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.

Celem bezpośrednim Projektu jest „lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej świadczonej przez Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o. do oczekiwań i potrzeb szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych głównie na terenie powiatu rawickiego i powiatów ościennych, poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o rehabilitację”.

Projekt przyczynia się do znacznej poprawy infrastruktury i dostępności ochrony zdrowia głównie na terenie powiatu rawickiego i powiatów ościennych. Dzięki realizacji Projektu poszerzony zostanie zakres świadczonych usług medycznych. To przełożyć powinno się na lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej do potrzeb osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz starszych mieszkańców powiatu rawickiego, jak również powiatów sąsiednich, a pośrednio podnieść powinno konkurencyjność obszaru.

 

Świadczenia medyczne:

Realizacja Projektu pozwoli na poszerzenie zakresu świadczonych usług o rehabilitację medyczną. Na bazie Centrum Rehabilitacji realizowane będą następujące zakresy świadczeń medycznych:

 1. Świadczenia rehabilitacyjne w ośrodku lub oddziale dziennym.
 2. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych.

Świadczenia rehabilitacyjne, w poszczególnych zakresach fizjoterapii realizowane będą podanymi niżej metodami z wykorzystaniem sprzętu adekwatnego do metody:

 1. Kinezyterapia:
 • Indywidualna praca z pacjentem ( ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje);
 • Ćwiczenia wspomagane;
 • Pionizacja;
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem;
 • Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem;
 • Ćwiczenia izometryczne;
 • Nauka czynności lokomocji;
 • Wyciągi;
 • Inne formy usprawniania (kinezyterapia);
 • Ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające;
 1. Masaż:
 • Masaż suchy;
 • Masaż limfatyczny ręczny – leczniczy;
 • Masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy;
 • Masaż podwodny – hydropowietrzny;
 • Masaż podwodny miejscowy;
 • Masaż podwodny całkowity;
 • Masaż mechaniczny;
 1. Elektrolecznictwo:
 • Galwanizacja;
 • Jonoforeza;
 • Kąpiel czterokomorowa;
 • Kąpiel elektryczna – wodna całkowita;
 • Elektrostymulacja;
 • Tonoliza, tzn. elektrostymulacja, której główną funkcją jest przywrócenie fizjologicznej równowagi pobudzenia włókien mięśniowych;
 • Prądy diadynamiczne;
 • Prądy interferencyjne;
 • Prądy TENS;
 • Prądy TRAEBERTA;
 • Prądy KOTSA;
 • Ultradźwięki miejscowe;
 • Ultrafonoforeza;
 • Leczenie polem elektromagnetycznym;
 • Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości;
 • Diatermia krótkofalowa, mikrofalowa;
 • Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości;
 1. Światłolecznictwo i ciepłolecznictwo:
 • Naświetlanie promieniami IR, UV – miejscowe;
 • Laseroterapia – skaner;
 • Laseroterapia punktowa.
 1. Hydroterapia:
 • Kąpiel wirowa kończyn;
 • Inne kąpiele - wirowa w tanku;
 • Natrysk biczowy, szkocki, stały płaszczowy, inne natryski;
 1. Krioterapia:
 • Krioterapia - zabieg w kriokomorze;
 • Krioterapia - miejscowa (pary azotu).

Beneficjenci:

Bezpośrednim beneficjentem działań podejmowanych w ramach Projektu jest Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

Beneficjentami końcowymi (ostatecznymi), a więc osobami, do których skierowany jest Projekt i których dotyczy, są przede wszystkim osoby starsze (powyżej 60 roku życia), przewlekle chore i niesamodzielne, wymagający opieki długoterminowej, pacjenci w stanie wegetatywnym, a więc między innymi pacjenci Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Rawiczu, jak również członkowie ich rodzin, dla których realizacja Projektu oznacza wsparcie i niezbędną pomoc.

 

Rezultaty:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia 2 podstawowych rezultatów.

Rezultat 1:

Poprawa dostępu do usług zdrowotnych oraz poprawa ich jakości, w tym opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i profilaktyki zdrowia dzieci, jak również opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze starzejącym się społeczeństwem.

Rezultat 2:

Zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia.

 

Szkolenia:

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się cykl szkoleń skierowanych do różnych grup odbiorców. W ramach działania mieszczą się również aktywności związane z promocją zdrowia. Więcej na temat cyklów szkoleniowych w zakładce „Szkolenia”.

 

 SZPITAL RAWICZ INTERNET

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem