slider.png

Festyn Zdrowia

W dniu 20 czerwca br. na boisku sportowym Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. odbył się pierwszy w Rawiczu Festyn Zdrowia. Miał on na celu zarówno promocję zdrowia, zdrowego stylu życia, ale także promocję realizowanego przez Szpital w Rawiczu projektu współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego mechanizmu Finansowego, a w wyniku którego powstanie nowoczesne Centrum Rehabilitacji.

gallery-icon

 

 

 

Kliknij aby zobaczyć zdjęcia...

Kliknij aby zobaczyć filmy...

Czytaj więcej...

Ruszyła budowa Centrum Rehabilitacji

W Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o. ruszyła budowa Centrum Rehabilitacji. Inwestycja prowadzona jest dzięki wsparciu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach szerszego projektu pn.: „Centrum Rehabilitacji, tj. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Sali gimnastycznej na poradnię rehabilitacyjną z salą dydaktyczno-gimnastyczną”.

gallery-icon

 

 

Kliknij aby zobaczyć zdjęcia...

Czytaj więcej...

Zmiana poziomu dofinansowania

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. informuje, iż w związku ze zmianą Decyzji o dofinansowaniu z dnia 03.11.2014 roku oraz o odstąpieniu od realizacji projektu przez jednego z beneficjentów zwiększeniu uległ poziom dofinansowania naszego projektu do 80% kosztów kwalifikowalnych. W dniu 12.03.2015 roku Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. podpisał ze Skarbem Państwa aneks dotyczący w/w zmian. Ostatecznie Szpital w Rawiczu uzyskał dofinansowanie realizowanego projektu na poziomie wnioskowanym tj. 2.923.575,00 zł

Wyłoniono wykonawcę prac budowlanych

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 06.05.2015 roku podpisano z Zakładem Usługowo Remontowym Idziaszek Sp. z o.o. umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Centrum Rehabilitacji, tj. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na poradnię rehabilitacyjną z salą dydaktyczno-gimnastyczną”. Zawarta umowa opiewa na kwotę 1.694.536,99 zł.

Wizyta delegacji norweskiej w rawickim szpitalu

         W dniu 21 stycznia br. Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. gościł delegację z Norwegii oraz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Powiatu Rawickiego.

Spotkanie miało charakter wizyty studyjnej, związanej z realizacją przez Szpital projektu dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

gallery-icon

 

 

Kliknij aby zobaczyć zdjęcia...

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy ze Skarbem Państwa

W dniu 15.12.2014 Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. podpisał umowę ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”. Umowa dotyczy Projektu pt. „Centrum Rehabilitacji, tj. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Sali gimnastycznej na poradnię rehabilitacyjną z salą dydaktyczno-gimnastyczną” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

gallery-icon

 

 

Kliknij aby zobaczyć zdjęcia...

Konferencja otwierająca projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego PL07

         W dniu 11.12.2014r. w Rawiczu odbyła się konferencja otwierająca projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, działanie: Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych”. Konferencja poświęcona była projektowi: „Centrum Rehabilitacji tj. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na poradnię rehabilitacyjną z salą dydaktyczno-gimnastyczną”.index.php/pl/galeria-phoca/category/9-konferencja-otwierajaca

gallery-icon

 

 

Kliknij aby zobaczyć zdjęcia...

Czytaj więcej...